คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดร.คมวัชร เอี้ยงอ่อง
ตำแหน่ง : เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 3
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม