MBS News

ขอเชิญ บุคลากรและผู้ที่สนใจ สมัครชิงทุนการศึกษา “ระดับปริญญาเอก Graduate Dean's Fellowships”

อ่าน 484 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-02-22 13:29:00

ขอเชิญ บุคลากรและผู้ที่สนใจ สมัครชิงทุนการศึกษา “ระดับปริญญาเอก Graduate Dean's Fellowships”

ขอเชิญ บุคลากรและผู้ที่สนใจ สมัครชิงทุนการศึกษา
“ระดับปริญญาเอก Graduate Dean's Fellowships”
ณ University of Nevada สหรัฐอเมริกา
ทุนจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายปี ปีละ 35,000 ดอลลาร์
สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม 2564
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
..................................................
ฝ่ายงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Public Relations Dept.
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ