คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445


MBS News

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทียบเข้า (ระบบพิเศษ) ประเภท สอบข้อเขียน และประเภท สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564

อ่าน 114 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-04-21 11:12:10

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทียบเข้า(ระบบพิเศษ) ประเภทสอบข้อเขียน และประเภท สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564
        
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงขอ งดการสอบคัดเลือก เปลี่ยนเป็นการพิจารณาผลการศึกษาของผู้มีสิทธิ์สอบแทน โดยจะใช้เกณฑ์การพิจารณาของมหาวิทยาลัยในการพิจารณา และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564

สามารถตรวจได้ที่ 
http://acc.msu.ac.th/app2564/index.php
 หรือ คลิกที่นี่


เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ