คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445


MBS News

ประกาศ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี เทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2 )

อ่าน 106 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-04-23 10:16:39

คณะการบัญชีและการจัดการ เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีเทียบเข้า หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
     1.1 สาขาวิชาการบัญชี
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
     2.1 สาขาวิชาการจัดการ
     2.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สามารถสมัครได้ที่นี่ <<คลิกที่นี่>> หรือ http://acc.msu.ac.th/app2564/

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ