MBS News

ประกาศ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้โครงการ MBS Talent รับตรงอิสระ (TCAS4)

อ่าน 3795 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-06-02 09:15:17

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้โครงการ MBS Talent รับตรงอิสระ (TCAS4)

     คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้โครงการ MBS Talent รับตรงอิสระ (TCAS4) โดยมีรายละเอียดสาขาเปิดรับสมัครดังนี้
     1. สาขาการบัญชี
     2. สาขาการตลาด
     3. สาขาการจัดการ
     4. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     5. สาขาเทคโนโยลีสารสนเทศธุรกิจ
     6. สาขาบริหารการเงิน
     7. สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
     8. สาขาเศรฐศาสตร์ธุรกิจ
     9. สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
     โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 - 9 มิถุนายน 2564
      ประกาศผล วันที่ 11 มิถุนายน 2564
      รายงานตัว ระหว่างวันที่ 12 - 15 มิถุนายน 2564
สามารถ สมัครเรียนได้ที่ http://acc.msu.ac.th/app2564/

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ