คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445


MBS News

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อ่าน 39 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-06-11 13:20:31

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News