คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445


MBS News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี(TCAS4) และ หลักสูตรเทียบเข้า (รอบที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2564

อ่าน 331 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-06-11 17:03:34

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี(TCAS4) และ หลักสูตรเทียบเข้า (รอบที่ 3)  ประจำปีการศึกษา 2564 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://acc.msu.ac.th/app2564/index.php?mn=8

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ