คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการซื้อไมโครโฟน แบบมีสาย จำนวน 120 ตัว เพื่อใช้ในการเรียนการสอนนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่าน 49 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-06-24 09:17:56

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการซื้อไมโครโฟน แบบมีสาย จำนวน 120 ตัว เพื่อใช้ในการเรียนการสอนนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ