คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการซื้อสมุดรายวันทั่วไป แบบฉีก จำนวน 2,000 เล่ม เพื่อใช้ในการเรียนการสอนนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่าน 50 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-06-24 09:18:05

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการซื้อสมุดรายวันทั่วไป แบบฉีก จำนวน 2,000 เล่ม เพื่อใช้ในการเรียนการสอนนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ