คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445


MBS News

โครงการคนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงิน ปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมตรวจสอบรายชื่อและสามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตร ของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม

อ่าน 140 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-06-24 21:34:01

โครงการคนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงิน ปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.
- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 107 คน
- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเขียนจดหมายถึงอนาคต ทั้งสิ้น 89 คน
- จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ทั้งสิ้น 89 คน
- จำนวนผู้ได้รับประกาศนียบัตร ทั้งสิ้น 89 คน
ตัวเลขที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำกลับคืนมาจากมอนสเตอร์ได้ในระยะเวลา 10 ปี คือ "226,128,960 บาท"
ดูสรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่นี่ https://docs.google.com/.../1TbpT0d3IcVKzDl1xtD9W.../edit...
สามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรอีกหนึ่งช่องทางได้ทางลิงก์นี้
https://drive.google.com/.../1x2ydMSrpihWnL5bhnZd91ik...
.........................................................................
ฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Student and Special Affairs
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University
#MBS_Together

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ