คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445


MBS News

วันคล้ายวันสถาปนาคณะการบัญชีและการจัดการ ครบรอบ 23 ปี

อ่าน 84 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-07-19 14:05:14

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.00 – 12.00 น. อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมถวายภัตตาหารเช้าและเครื่องสังฆทาน พร้อมด้วยปัจจัยแก่พระสงฆ์ ที่วัดเจริญผล ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย ต่อมาได้เดินทางไปยัง โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลสนามริมห้วย และ โรงพยาบาลสุธาเวช เพื่อบริจาคสิ่งของและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในจังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะการบัญชีและการจัดการ ครบรอบ 23 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของคณะการบัญชีและการจัดการ เห็นถึงความสำคัญ รักและหวงแหนในสถาบัน เผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติประวัติอันดีงามของคณะฯและมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางสืบไป
The 23rd Founding Anniversary of Mahasarakham Business School
On July 19th, 2021, Dr. Chonthicha Thammavinyu, Dean of Mahasarakham Business School, along with administrative faculties and staff from Mahasarakham Business School, Mahasarakham University, participated in offering morning meals and merit items to the monks at Charoen Phon Temple, Tha Khon Yang Subdistrict, Kantharawichai District, Maha Sarakham Province then later traveled to Maha Sarakham Hospital and Suddhavej Hospital to donate medical supplies and equipment. These activities were by the 23rd Founding Aniversary of Mahasarakham Business School for blessing good fortune, enhancing the encouragement of all stakeholders, and stimulating a good reputation for the business school.
...................................................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Student and Special Affairs
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News