คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างทำสายคล้องคอ และบัตรประจำตัวบุคลากรสายสนับสนุนของคณะการบัญชีและการจัดการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่าน 25 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-07-24 08:28:19

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างทำสายคล้องคอ และบัตรประจำตัวบุคลากรสายสนับสนุนของคณะการบัญชีและการจัดการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ