คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445


MBS News

พิธีถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 พร้อมด้วยสิ่งของอุปโภค – บริโภคช่วยเหลือ (COVID-19)

อ่าน 39 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-07-29 15:15:58

พิธีถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 พร้อมด้วยสิ่งของอุปโภค – บริโภคช่วยเหลือ (COVID-19)
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. คุณวรัชฐนันป์ เครือวรรณ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ พร้อมบุคลากร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ สำนักงานอธิการบดี (ชั่วคราว) อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นการทำนุบำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ทางคณะการบัญชีและการจัดการ ได้รับยอดบริจาคจาก คณาจารย์และบุคลากร คณะการบัญชีและการจัดการ รวม 5,000 บาท พร้อมด้วยสิ่งของอุปโภค - บริโภค เพื่อช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยมีรายนามผู้ร่วมบริจาคดังต่อไปนี้
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ แสงมหาชัย บริจาคปัจจัย 500 บาท
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญกมล ปะละฤทธิ์ บริจาคผ้าอาบน้ำฝน จำนวน 3 ผืน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีรัตน์ ปานศุภวัชร บริจาคสิ่งของและปัจจัย 400 บาท
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพจน์พัทธ์ เมืองโคตร บริจาคปัจจัย 500 บาท
- อาจารย์ ดร.ศรินทรีย์ อุดชาชน และอาจารย์ ดร.วราวรรณ ชูวิรัช บริจาคปัจจัย 1,855 บาท
- อาจารย์ ดร.อรรถพล หมู่มี บริจาคสิ่งของ และปัจจัย 500 บาท
- อาจารย์ ดร.พัชรี จิตระวัง บริจาคสิ่งของ
- อาจารย์ ดร.สุพัฒตรา นัดธีร์ บริจาคสิ่งของ
- อาจารย์ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ บริจาคปัจจัย 500 บาท
- อาจารย์ปวรปรัชญ์ หงสากล บริจาคปัจจัย 345 บาท
- อาจารย์ญาดา สามารถ บริจาคสิ่งของ และปัจจัย 400 บาท
- อาจารย์วจนะ ภูผานี บริจาคสิ่งของ
- อาจารย์จินตพร ม่วงเขียว บริจาคสิ่งของ

โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด – 19 สวมหน้ากากอนามัยเข้าร่วมงาน พร้อมผ่านจุดคัดกรองและเจลล้างมือไว้
ณ จุดลงทะเบียนทุกคน
--------------------------------------------------------------------------------------------------
The 2021 Ceremony of candle offering for the Buddhist Lent Day as well as Donations for COVID-19
On July 29th, 2021, Ms. Waratthanan Kruawan, Head of the Secretariat Office, together with personnel from Mahasarakham Business School, Mahasarakham University, attended the candle offering ceremony for the Buddhist Lent day of the year 2021 at the Office of the President. The activity was organized to preserve and promote Buddhist activities. In addition, the Mahasarakham Business School received donations from faculties and staff of MBS in a total of 5,000 baht, along with consumable items for donations during the epidemic situation of the Coronavirus 2019 (COVID-19).
...................................................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News