คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445


MBS News

โครงการเสวนาการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตใหม่ หัวข้อ

อ่าน 589 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-08-20 22:02:46

น้องๆ สาขา BC และ BIT และผู้ที่สนใจเชิญทางนี้ค่ะ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ จัดโครงการเสวนาการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตใหม่
หัวข้อ "เรียนออนไลน์อย่างไรให้มีความสุข"
ในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 ทาง WebEx Meeting number: 142 604 4882 Password:123456 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.30 น.
มาฟังเรื่องราวสนุกๆ จากวิทยากรผู้มากประสบการณ์
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ ตั้งภักดี
อาจารย์ชนยุตฏษ์ ช้างเพชร
และอาจารย์ณัฐอาภา สัจจวาที
พร้อมลุ้นรับรางวัล มูลค่ารวม 1,000 บาท

#MBS_Together
#MBSMSU

ลิงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ