MBS News

โครงการการจัดการการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade Management)

อ่าน 422 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-09-04 10:51:15

โครงการการจัดการการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade Management)

 
วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. (รูปแบบ Online)

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ