คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445


MBS News

โครงการคุณธรรมนำชีวิตพิชิตปัญหา และสร้างภูมิคุ้มกันในชีวิต

อ่าน 65 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-09-04 11:01:02

โครงการคุณธรรมนำชีวิตพิชิตปัญหา และสร้างภูมิคุ้มกันในชีวิต (ออนไลน์)

วิทยากร : พระอาจารย์พระพุฒินาท อมรธัมโม (พระอาจารย์ไก่) ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น
วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 08.00-12.00 น.

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ