MBS News

โครงการคุณธรรมนำชีวิตพิชิตปัญหา และสร้างภูมิคุ้มกันในชีวิต

อ่าน 416 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-09-04 11:00:55

โครงการคุณธรรมนำชีวิตพิชิตปัญหา และสร้างภูมิคุ้มกันในชีวิต

วิทยากร : ครูพาฝัน  สิงห์สุวรรณ (ครูพาฝัน Positive Art : วาดความสุข)
วันอัวคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 08.00-12.00 น.

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ