MBS News

โครงการคุณธรรมนำชีวิตพิชิตปัญหา และสร้างภูมิคุ้มกันในชีวิต

อ่าน 365 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-09-04 11:00:41

โครงการคุณธรรมนำชีวิตพิชิตปัญหา และสร้างภูมิคุ้มกันในชีวิต

วิทยากร : ดร.ณัชร สยามเวลา
หัวข้อเรื่อง สร้างเสริมสมาธิ
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 08.00-12.00 น.

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ