คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445


MBS News

โครงการการคิดเชิงออกแบบการตลาดเพื่อสังคมและการสร้างเนื้อหาทางการตลาดอย่างสร้างสรรค์

อ่าน 50 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-09-04 11:00:35

โครงการการคิดเชิงออกแบบการตลาดเพื่อสังคมและการสร้างเนื้อหาทางการตลาดอย่างสร้างสรรค์

สำหรับนิสิตสาขาวิชาการตลาดชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 4
วันที่ 11- 12 กันยายน 2564 เวลา 08.30-17.00 น.

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ