คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445


MBS News

โครงการเสวนาเตรียมความพร้อม ในหัวข้อ

อ่าน 8 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-09-07 10:00:23

วันที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. สาขาวิชาการตลาด คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการโครงการเสวนาเตรียมความพร้อม ในหัวข้อ "เรียนออนไลน์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ (และไม่เครียด)" สำหรับนิสิตสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 1เป็นการอบรมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ อาจารย์ญาดา สามารถ กล่าวรายงานและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 เตรียมพร้อมก่อนเข้าเรียน สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ปรับทัศนคติในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการเรียนในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ นำโดย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มานิตย์ อาษานอก
อาจารย์ประจำภาควิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ดร.พัฒณ์นรี พงศ์ประยูร
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.มหาสารคามเขต 1
.................................................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News