คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445


MBS News

การประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่า คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2564

อ่าน 20 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-09-20 14:27:53

การประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่า คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 17 กันยายน 2564
เวลา 13.30 - 15.30 น.
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่า
ณ ห้อง Hall of Fame อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร ชั้น 1
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News