คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445


MBS News

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มมส ประจำปี 2564

อ่าน 13 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-09-30 17:20:33

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 อาจารย์ ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย นางสาววรัชฐนันป์ เครือวรรณ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) เพื่อเป็นการมุทิตาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ยกย่อง เชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ร่วมปฏิบัติราชการ และได้สร้างผลงานที่มีประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติ พร้อมช่อดอกไม้ และกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยในปีนี้ มีบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เกษียณอายุราชการจำนวน 24 ท่าน ลาออกจากราชการจำนวน 2 ท่าน ในส่วนคณะการบัญชีและการจัดการ มีบุคลากรเกษียณอายุราชการ 2 ท่าน นำโดย รองศาสตราจารย์นภาภรณ์ พลนิกรกิจ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลิจันทร์ ทองคำ
.................................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University
#MBS_Together

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News