MBS News

คณะการบัญชีและการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อรรถพล หมู่มี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อ่าน 56 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-11-11 09:20:50

คณะการบัญชีและการจัดการ  ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อรรถพล หมู่มี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News