คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445


MBS News

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน 12 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-11-16 13:55:14

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ณ ห้อง  SBB-801 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ 
เพื่อเป็นการชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

.................................................

คณะการบัญชีและการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Mahasarakham Business School

Mahasarakham University

#MBS_Together

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News