คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445


MBS News

โครงการ "MBS ปันน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม"

อ่าน 7 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-11-22 11:16:57

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย พันตำรวจเอก ดร.ณรงค์ ศรีวิเชียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลาญ จันทรจตุรภัทร ตัวแทนจากสมาคมศิษย์เก่าคณะการบัญชีและการจัดการ บุคลากรและตัวแทนนิสิตจากสโมสรนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ ได้นำปัจจัยและสิ่งของที่จำเป็นไปมอบให้กับกองอำนวยการร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้โครงการ "MBS ปันน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม" เพื่อช่วยเหลือนิสิต และประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลขามเรียง และตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ โครงการช่วยเหลือน้ำท่วมดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างคณะการบัญชีและการจัดการ สมาคมศิษย์เก่าคณะการบัญชีและการจัดการ และสโมสรนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม "การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน"
"MBS sharing to the local flood calamity"
On November 19, 2021, Dr. Chonthicha Thammavinyu, Dean of Mahasarakham Business School, Mahasarakham University, together with Pol. Col.Narong Sriwichien Ph.D., Superintendent Nadun Police Station, and Assistant Professor Dr. Palan Chantrachaturapat representatives of the MBS's Alumni Association, MBS faculty members, and representatives of MBS student association delivered food and medical supplies such as can food, rice, drinking water, eggs, and first-aid kits, to flood victims at Kantharawichai District Flood Community Care Division of Maha Sarakham Province. This flood relief project is congruent with Mahasarakham University's identity of "Reliance on society and community."
.................................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News