คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445


MBS News

สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบ1 (Protfolio) “ โครงการเด็กดีมีที่เรียน”

อ่าน 9 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-11-25 09:07:09

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบ1 (Protfolio) “ โครงการเด็กดีมีที่เรียน” ประจำปีการศึกษา 2565 (รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx Meeting) ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง Acc.Lab 301 และ Acc.Lab 302 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีบุคคลเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จำนวนกว่า 513 คน ซึ่งประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ติดตามได้ที่ https://admission.ac.th
วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ติดตามได้ที่ mytcas.com
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศรายชื่อเข้าศึกษาต่อ ติดตามได้ที่ https://admission.ac.th
…………………………………………….
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News