MBS News

คณะการบัญชีและการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร MBS ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ อาจารย์ดีเด่นและบุคลากรดีเด่น

อ่าน 48 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-11-25 09:10:47

คณะการบัญชีและการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร MBS ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ อาจารย์ดีเด่นและบุคลากรดีเด่น

อาจารย์ดีเด่น อาจารย์ ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ และ บุคลากรดีเด่น นางประภัสสร  จรัสอรุณฉาย

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ