MBS News

คณบดีพร้อมผู้บริหารคณะการบัญชีและการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ

อ่าน 425 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-11-25 09:14:07

คณบดีพร้อมผู้บริหารคณะการบัญชีและการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 9 ระดับภูมิภาค

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ