คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเวทีสำเร็จรูป ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ x ๒.๔ x ๐.๔ เมตร พร้อมบันได ๒ ข้าง จำนวน ๑ ชุด

อ่าน 1 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-11-25 11:02:50

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเวทีสำเร็จรูป ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ x ๒.๔ x ๐.๔ เมตร พร้อมบันได ๒ ข้าง จำนวน ๑ ชุด

เอกสารไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ