คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถเข็นพื้นเหล็ก ๒ ชั้น รุ่นมือจับข้างเดียว ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๓๗๐ กิโลกรัม จำนวน ๑๐ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่าน 2 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-11-25 11:02:59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถเข็นพื้นเหล็ก ๒ ชั้น รุ่นมือจับข้างเดียว ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๓๗๐ กิโลกรัม จำนวน ๑๐ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ