คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถเข็นพับได้ ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๓๐ กิโลกรัม จำนวน ๑๐ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่าน 1 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-11-25 11:03:45

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถเข็นพับได้ ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๓๐ กิโลกรัม จำนวน ๑๐ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ