คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่าน 3 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-11-25 11:03:08

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ