คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Search MSU Discovery Service:

Keyword Title Author
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อโพเดียมอะคริลิค เรืองแสง LED เปลี่ยนสีได้ พร้อมรีโมท ขนาด ๖๑ x ๔๐ x ๑๑๒ เซนติเมตร จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่าน 31 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-12-16 09:07:39

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อโพเดียมอะคริลิค เรืองแสง LED เปลี่ยนสีได้ พร้อมรีโมท ขนาด ๖๑ x ๔๐ x ๑๑๒ เซนติเมตร จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ