คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Search MSU Discovery Service:

Keyword Title Author
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อโพเดียมอะคริลิค เรืองแสง LED เปลี่ยนสีได้ พร้อมรีโมท ขนาด ๖๑ x ๔๐ x ๑๑๒ เซนติเมตร จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่าน 22 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-12-20 15:49:38

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อโพเดียมอะคริลิค เรืองแสง LED เปลี่ยนสีได้ พร้อมรีโมท ขนาด ๖๑ x ๔๐ x ๑๑๒ เซนติเมตร จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ