คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Search MSU Discovery Service:

Keyword Title Author
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อชุดจอสัมผัสแบบ Interactive Touch พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่าน 26 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-12-20 15:49:45

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อชุดจอสัมผัสแบบ Interactive Touch พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ