MBS News

MBS ร่วมงานบุญฮีตเดือน 4 สืบสานอนุรักษ์ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565

อ่าน 27 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2022-03-11 13:33:18

วันที่ 4 มีนาคม 2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีแห่ข้าวพันก้อนในงานบุญ “ฮีตเดือน 4 สืบสานอนุรักษ์ประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2565” ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2565 ซึ่งจัดขึ้น ณ เวทีกลางลานพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายในงาน จัดให้มีการเสวนาวิชาการ พิธีอาราธนาอัญเชิญพระอุปคุต การแสดงฟ้อนถวายสักการะพระมหาอุปคุต อัญเชิญพระอุปคุตและพระเวสสันดรเข้าเมือง เทศน์มาลัยหมื่น มาลัยแสน ตักบาตรข้าวพันก้อน ฟังเทศน์สังกาส ฟังเทศน์ผะเหวด และแห่กัณฑ์หลอน อาราธนาเทศน์แหล่อีสานประยุกต์ 3 ธรรมมาสน์  “13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา” ในการนี้ คณะการบัญชีและการจัดการได้ร่วมทำบุญแห่กัณฑ์หลอน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,750 บาท

ในปีนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด “ฮีตเดือน 4 สืบสานอนุรักษ์ประเพณีบุญผะเหวด” ภายใต้ประเพณีแบบวีถีใหม่ (New normal) มุ่งเน้นการสืบสานแต่คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เน้นรูปแบบจัดงานแบบออนไลน์ กำหนดให้มีการถ่ายทอดสัญญาณสดผ่านระบบออนไลน์ทางเพจเฟซบุ๊ก :  Mahasarakham University และช่องยูทูป : Msu tube Thailand ทั้งนี้การจัดงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดมหาสารคามอย่างเคร่งครัด
.................................................

คณะการบัญชีและการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Mahasarakham Business School

Mahasarakham University

#MBS_Together

 

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News