MBS News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เทียบเข้า) ปีการศึกษา 2565

อ่าน 3795 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2022-04-26 10:09:38

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เทียบเข้า) ปีการศึกษา 2565

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ