MBS News

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมงานรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563-2564 (การฝึกซ้อมย่อยระดับคณะ)

อ่าน 23 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2022-05-02 10:59:58

เมื่อวันที่ 16 -17 เมษายน 2565 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้ทำการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (การซ้อมย่อยระดับคณะ) ให้แก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จากคณะการบัญชีและการจัดการ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 ระหว่างวันที่ 20 - 21 เมษายน 2565 การฝึกซ้อม 2 วันที่ผ่านมา ทำให้ได้เห็นถึงความตั้งใจ ความพร้อมเพรียง ความพยายามในการฝึกซ้อมของบัณฑิตทุกท่านMBS ขอแสดงความยินดี ขออวยพรและเป็นกำลังใจให้แก่ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทุกท่าน ในทุกๆ ความสำเร็จ ด้วยนะคะ
#congratulations
#MBSMSU
#ILOVEMBS
#MBS_Together

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News