ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อระบบห้องเรียน Smart Class Room พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (เงินรายได้ปี 65) คณะการบัญชีและการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่าน 3795 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2022-06-15 15:03:18

ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อระบบห้องเรียน Smart Class Room พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (เงินรายได้ปี 65) คณะการบัญชีและการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ