MBS News

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ขันแก้ว ในโอกาศได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อ่าน 425 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2022-07-26 09:05:12

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จุฬารัตน์  ขันแก้ว ในโอกาศได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ