MBS News

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พันคม ศรีบุญลือ ในโอกาศได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อ่าน 500 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2022-10-21 00:45:24

祝贺 Ajarn Pankom Sriboonlue 博士被任命为学术职位 助理教授

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ