ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่ 1/2565

อ่าน 424 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2022-08-19 13:12:31

ประกาศคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้าชั่วคราว ครั้งที่ 1/2565

ตำแหน่งที่รับสมัคร
     1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์               จำนวน 3 อัตรา
     2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    จำนวน 5 อัตรา
     3. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป                      จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
      รับสมัครตังแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัฒนาบุคลากร อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร ชั้น 2 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศรายชื่อชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 2 กันยายน 2565

เอกสารไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ