ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2565

อ่าน 426 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2022-09-02 10:29:52

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2565

ตำแหน่งที่รับสมัคร
     1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์               จำนวน 3 อัตรา
     2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    จำนวน 5 อัตรา
     3. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป                      จำนวน 1 อัตรา

เอกสารไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ