ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2565

อ่าน 429 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2022-10-21 00:39:50

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2565

 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2565  ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัฒนาบุคลากร อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร ชั้น 2
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ประกาศรายชื่อผูึ้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 25 ตุลาคม 2565

เอกสารไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ