ประกาศผู้ผ่านการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2565

อ่าน 424 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2022-11-02 16:51:50

ประกาศผู้ผ่านการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2565 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ให้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและตั้งแต่ปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ในระหว่างวันที่่ 4-11 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ
ณ งานพัฒนาบุคลากร อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร ชั้น 2 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เอกสารไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ