ประกาศวิจารณ์รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุหรือร่างขอบเขตของงาน การประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จำนวน 50 เครื่อง (เงินรายได้ปี 66) คณะการบัญชีและการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน

อ่าน 427 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2022-11-08 15:39:05

ประกาศวิจารณ์รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุหรือร่างขอบเขตของงาน การประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จำนวน 50 เครื่อง (เงินรายได้ปี 66) คณะการบัญชีและการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117136109)

เอกสารไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ