นิสิต MBS คว้ารางวัล Best Sales Pitch ในการแข่งขัน Southeast Asian Sale Competition (SEASAC 2022)

อ่าน 426 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2022-11-14 11:27:26

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ Miss Sreyly Heng และ Miss Ponhsetha Chamroeun นิสิตสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ที่สามารถคว้ารางวัล Best Sales Pitch ในการแข่งขัน Southeast Asian Sale Competition (SEASAC 2022) ณ Binus University ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 11 - 14 ตุลาคม 2565 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาในการแข่งขันครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล หมู่มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีรัตน์ ปานศุภวัชร อาจารย์ ดร.ประทานพร จันทร์อินทร์ และ อาจารย์ ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ
.................................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University
#MBS_Together

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News