นิสิต MBS คว้ารางวัล Best Sales Pitch ในการแข่งขัน Southeast Asian Sale Competition (SEASAC 2022)

อ่าน 499 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2022-12-15 13:06:43

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ Miss Sreyly Heng และ Miss Ponhsetha Chamroeun นิสิตสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ที่สามารถคว้ารางวัล Best Sales Pitch ในการแข่งขัน Southeast Asian Sale Competition (SEASAC 2022) ณ Binus University ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 11 - 14 ตุลาคม 2565 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาในการแข่งขันครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล หมู่มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีรัตน์ ปานศุภวัชร อาจารย์ ดร.ประทานพร จันทร์อินทร์ และ อาจารย์ ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ
.................................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University
#MBS_Together
Buying uk luxury
fake watches with both low price and high quality at our online store.

Wish you find your uk perfect omega super clone watches online.

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News