การประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะการบัญชีฯ

อ่าน 426 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2022-11-14 11:29:38

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุมสำเภาฟ้า ชั้น 2 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ได้แก่
1.คุณอัมพวัน ตะภา
2.คุณวิไลลักษณ์ บุตราช
3.คุณเมยวดี ไชยจันดา
4.คุณจริญญา โคตรบาล
.................................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University
#MBS_Together

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News