MBS ร่วมแนะแนวรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาระบบ TCAS 66

อ่าน 426 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2022-11-14 11:39:00

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 คณะการบัญชีและการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมการแนะแนวรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ระบบ TCAS ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีคณะต่างๆ - วิทยาลัย ภายในมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันออกบูท และขึ้นแนะนำหลักสูตรที่เปิดสอน มีนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมกว่า 1,200 คน
.................................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University
#MBS_Together

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News