MBS ช่วยเหลือชุมชนรอบมหาวิทยาลัยที่ประสบภัยน้ำท่วม

อ่าน 425 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2022-11-14 11:40:11

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดเตรียมข้าวสาร น้ำดื่ม เพื่อนำไปมอบให้กับชุมชนที่อยู่โดยรอบมหาวิทยาลัยที่ประสบปัญหาน้ำท่วม โดยมอบให้ตัวแทนของหมู่บ้านเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ที่ประสบภัยต่อไป
.................................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University
#MBS_Together

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News