MBS ช่วยเหลือชุมชนรอบมหาวิทยาลัยที่ประสบภัยน้ำท่วม

อ่าน 504 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2022-12-15 13:04:59

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดเตรียมข้าวสาร น้ำดื่ม เพื่อนำไปมอบให้กับชุมชนที่อยู่โดยรอบมหาวิทยาลัยที่ประสบปัญหาน้ำท่วม โดยมอบให้ตัวแทนของหมู่บ้านเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ที่ประสบภัยต่อไป
.................................................
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามMahasarakham Business School

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News